Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2014

13:01
7068 562e 500
Reposted frompiro piro viaherrt herrt
kou-andri
12:56
The last picture is from ParaNorman which, in fact, has one canonically gay character.

https://www.youtube.com/watch?v=Nel883o_6SA
Tags: paranorman
kou-andri
12:49
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromunr-eal unr-eal vialululemony lululemony
kou-andri
12:45
7295 f3ac
Reposted fromblueinsane blueinsane viabuf buf
12:37
9745 1c72

cthulhu-with-a-fez:

adlersassistant:

worthyourweightinfanfiction:

ghostdrive:

#hello #i hate what you’ve done with the place

Oh you’ve redecorated…

I don’t like it

i acknowledge that this house has had a renovation, but given that it’s a stupid-ass renovation, i’ve elected to ignore it.

Reposted fromshadylagoon shadylagoon viabuf buf
12:31
3525 f877

sirmitchell:

"Tree Hugger"

I didn’t get a chance to post this while at SDCC, but this was my contribution to Mondo’s set of Gaurdian prints. Sold out super quick! I’ll have some artist proofs at some point. Thanks to everyone who came by the booth! It was a lot of fun meeting everyone! 

Reposted fromemmalead emmalead
kou-andri
12:28
Reposted fromvolldost volldost viapannalu pannalu
kou-andri
12:27
Kogoś do oglądania filmów.
Kogoś do czytania książek.
Kogoś do upijania się.
Kogoś do nocnych spacerów. Kogoś do długich rozmów. Kogoś do milczenia. Kogoś do wymieniania wiadomości. Kogoś do wspólnego gotowania. Kogoś do kąpieli. Kogoś do podróżowania. Kogoś do zapominania się. Kogoś do bycia.
Kogoś do kochania się.
Potrzebuję...
kou-andri
12:23
Lolita was published on this day in 1958 (in the US, at least) and Bartosz Kosowski has finished his fantastic poster on that day, well, today
Reposted fromyouthless youthless viaSnusmumriken Snusmumriken
12:15
0742 8f9e 500

ultraraw:

urbanreading:

Being haunted by desire of authenticity I take stealthy photos sometimes. I am interested to know how people read when they think nobody’s looking. The world surely does not exist for them at that moment.

I really like this

kou-andri
12:14
Ludzie mają tendencję do naprawiania wygasających związków. Mówią wtedy „zacznijmy jeszcze raz!”, „wyjedźmy gdzieś!”, „odpocznijmy od siebie na jakiś czas…”.
Zazwyczaj taką propozycję składa strona, która chce odejść, ale nie wie jak. Chce odejść, ale nie chce, by partner poszedł do innej. Chce odejść, ale gdzie znajdzie lepszego? Chce odejść, ale przecież on nie jest taki zły!
Dają sobie wtedy na wstrzymanie, czasami fundują przymusowy celibat, jeszcze częściej przestają się kłócić, ale jest dużo milczenia.
Ta bardziej przegrana strona stara się zmienić na lepsze. Jest milsza, kupuje prezenty, urządza kolacje przy świecach.
Trwa walka.
Walka o czyjeś uczucia.
Festiwal upodlenia przed własnym partnerem, bo w istocie tym zawsze jest walka o uczucia, o  przekonanie do siebie.
Jeśli walka jest wygrana, to tylko dlatego, że ta druga strona nie miała wystarczająco dużo czasu, aby znaleźć kogoś innego lub wystarczająco dużo czasu, by zrozumieć, że nie lubi samotności.
— kominek. in / http://www.kominek.in/2011/10/tylko-slabi-walcza-o-czyjes-uczucia/
Reposted fromjust-breathe just-breathe viabegentle begentle
kou-andri
12:13
7564 8837
cat approved
Reposted fromCattleya Cattleya viabegentle begentle
12:13
3096 f2ab
Reposted fromatomicpuppies atomicpuppies viaravenheart ravenheart
kou-andri
11:59
3120 5b64 500
Reposted fromfam fam viaJohann Johann

August 13 2014

11:08
1087 1ba7 500
Reposted from21gramow 21gramow viaskakanka skakanka

August 12 2014

kou-andri
15:09
Reposted frommanticore manticore viaherrt herrt
14:42

The Color Thesaurus

tangy-san:

moirakatson:

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

All from Ingrid’s Notes on Wordpress, direct link here.

thank the lord oh my

kou-andri
08:56
2762 68a5
Reposted fromjethra jethra viawronek wronek
kou-andri
08:46
2693 01d3
Reposted fromSam90 Sam90 viawronek wronek
kou-andri
08:34
1869 000f
Reposted frommyego myego viawronek wronek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl